Články

Termíny exercicií v Kolíně červenec-prosinec 2013

Aktuality | Martin Stanek | 22.9.2013 20:52

Kurz 001 Uspořádat si život (7 dní)

7.-14. 7.2013, neděle 18:00 až neděle odpoledne

Intenzivní ignaciánské exercicie určené především těm, kdo rozlišují povolání (zasvěcený život, manželství, kněžství). Předpokladem účasti je znalost základních principů exercicií (nemělo by jít o první duchovní cvičení v životě). Exercicie probíhají v přísném mlčení s individuálním doprovázením. Při přihlašování zmiňte svou motivaci k účasti na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí 3.430,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.740,- Kč.

 

Kurz 002 Prodloužený víkend pro rodiny (4 dny)

Kolín, 14.-18.8.2013, středa 18:00 až neděle odpoledne

Prodloužený víkend je určen pro rodiny s dětmi, které chtějí prohloubit společné prožívání spirituality. V programu bude vyhrazen dopolední čas k podnětům pro rodiče, zatímco děti budou mít jiný tematicky zaměřený program. Odpolední program bude společný pro celé rodiny. Ve večerních časech budou opět podněty pro rodiče, zejména pro podporu rodičovství a výchovy. Do přípravy programu se lze zapojit. Doprovází P. Jan Regner SJ ve spolupráci s manželi Zimmelovými a Dlabovými.  Cena ubytování dospělých s plnou penzí 1.960,- Kč, osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč, děti dle dohody.

 

Kurz 006 Ignaciánské mini-exercicie (5 dní)

21.-26.9.2013, sobota 18:00 až čtvrtek odpoledne

Duchovní cvičení vedená zcela ignaciánským způsobem, tedy v naprostém mlčení a s denním individuálním rozhovorem se zvoleným doprovázejícím. K meditaci budou předloženy biblické texty. Vhodné i pro zájemce bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 2.450,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.960,- Kč.

 

Kurz 007 Víkend otevřených dveří

27.-29.9.2013, kdykoli mezi pátkem večer a nedělí odpoledne

Přijeďte se podívat, prohlédnout si klášter a zahradu, dozvědět se něco o exerciciích, odpočinout si, opéct si buřty, projít se v přírodě nebo pomoct s něčím na zahradě… Zájemcům zašleme podrobnější program víkendu. Lze přijet jen po ohlášení, zůstat můžete, jak dlouho chcete. Cena: příspěvek na jídlo, případně na ubytování.

 

Kurz 008 Filmové exercicie (4 dny)

2.-6.10.2013, středa 18:00 až neděle odpoledne

Filmová verze Ignaciánských exercicií. Individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem (s návodem, každý den jeden film). Individuální denní doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.960,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč.

 

Kurz 009 Mezi duší a Duchem 1 (3 dny)

10.-13.10.2013, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne

Dny usebrání s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další práci na sobě a duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram). V interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz je položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Během kurzu se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.770,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.480,- Kč.

 

Kurz 011 Filmové exercicie (4 dny)

24.-28.10.2013, čtvrtek 18:00 až pondělí odpoledne (státní svátek)

Filmová verze Ignaciánských exercicií. Individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem (s návodem, každý den jeden film). Individuální denní doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.960,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč.

 

Kurz 012 Sádhana (2 dny)

1.-3.11.2013, pátek 18:00 až neděle odpoledne

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze Anthonyho de Mella. Doprovázené meditace se konají společně v několika blocích během dne. Nechybí bohoslužba či možnost osobního rozhovoru. Doprovází Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 980,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 780,- Kč.

 

Kurz 013 Kontemplativní víkend (3 dny)

7.-10.11.2013, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne

Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kdo nemají větší zkušenost s tichou meditací a kontemplativní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří potřebují pouze čas a prostor, kde by dříve nabyté znalosti prohloubili v modlitební praxi. Během kurzu se zachovává mlčení, bude možnost individuálního rozhovoru s doprovázejícími. Doprovází Elva Frouz a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí 1.470,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.180,- Kč.

 

Kurz 014 Exercicie s Desaterem (4 dny)

13.-17.11.2013, středa 18:00 až neděle odpoledne

Intenzivní individuální i skupinová duchovní cvičení. Osnovou bude Desatero a další pravidla pro dobrý život. Možnost individuálního doprovázení. Doprovází Scarlett Vasiluková-Rešlová a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.960,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč.

 

Kurz 015 Víkend „Kurzu základů víry“

22.-24.11.2013, pátek 18:00 až neděle odpoledne

Víkend je součástí kurzu přípravy na křest a biřmování v Akademické farnosti Praha. Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“. Doprovází Mons. Tomáš Halík a ThLic. Martin Staněk. Veškeré informace podá Martin Staněk během Kurzu základů víry u Salvátora, který začne 8.10.1013.

 

Kurz 017 Mezi duší a Duchem XL (4 dny)

4.-8.12.2013, středa 18:00 až neděle odpoledne

Dny usebrání věnované prohloubení sebepoznání, které je základem pro cestu k autentičtějšímu prožívání duchovního života. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Zmapujeme vnitřní překážky rozvoje, těžkosti na cestě ke zdravější spiritualitě, spouštěče automatických reakcí a jejich projevy. Budeme zkoumat stínové aspekty naší osobnosti, role, které hrajeme sami se sebou i s druhými lidmi. Budeme se společně učit dostat do kontaktu s vnitřními zdroji a kvalitami, které nás podporují a vedou. Během kurzu se zachovává mlčení a praktikuje individuální i společná meditace. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Podmínky účasti: absolvovat kurz „Mezi duší a Duchem I.“, znát svůj ennea-typ, být ochoten a schopen intenzivní práce. Doprovází psychoterapeut Mgr. Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.560,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.170,- Kč.

 

Kurz 018 Víkend „Kurzu základů víry“

13.-15.12.2013, pátek 18:00 až neděle odpoledne

Víkend je součástí kurzu přípravy na křest a biřmování v Akademické farnosti Praha. Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“. Doprovází Mons. Tomáš Halík a ThLic. Martin Staněk. Veškeré informace podá Martin Staněk během Kurzu základů víry u Salvátora, který začne 8.10.1013.

 

Kurz 019 Adventní víkend (2 dny)

20.-22.12.2013, pátek 18:00 až neděle odpoledne

Víkendový kurz nabídne bezprostřední duchovní přípravu a ztišení před oslavou vánočních svátků. Je pozvánkou k meditaci nad biblickými texty, vztahujícími se k narození Ježíše Krista. Součástí budou body k rozjímání, individuální doprovázení a bohoslužba. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází Jan Regner SJ a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí 980,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 780,- Kč.

 

*******

 

Proč exercicie?

Exercicie neboli duchovní cvičení jsou snahou o zkvalitnění našeho duchovního života a života vůbec. Pod pojem „duchovní cvičení“ se vejdou jakékoli aktivity, které k tomuto cíli napomáhají, tedy modlitba, meditace, kontemplace, investice do procesu sebepoznání a prohloubení schopnosti zdravého lidského vhledu do reality. Exercicie jsou tradiční složkou spiritualit všech náboženství a mají nám pomoci osvobodit se od zlozvyků (včetně těch duchovních) a zdravě rozvinout celou naší osobnost. Různé typy exercicií jsou cestami k odpovědi na naše otázky typu Jak se mám naučit modlit či meditovat? Jak mohu uzdravit a prohloubit svůj vztah k Bohu, k sobě a k lidem? Jak se mohu naučit žít realitu mého všedního dne lidštěji a duchovněji?

 

Jak se přihlásit?

Přihlašujte se emailem na adrese [email protected] a uvádějte v předmětu zprávy číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte se na každý kurz samostatným emailem.

 

Jak to probíhá?

Podle typu exercicií je den zaplněn společnými nebo individuálními cvičeními v meditaci, modlitbě, práci s Biblí, s filmem atd. I čas na pobyt v přírodě, odpočinek a možnost práce na zahradě se ukazují jako plodná a oblíbená duchovní cvičení.

 

Kolik to stojí?

Příspěvek na ubytování a plnou penzi je 490,- Kč za den, studentům a lidem s nízkými příjmy poskytujeme 20% slevu. Skutečné náklady jsou vyšší, závisíme tedy i na darech.

 

Kdo tam může?

Každý. Podmínkou účasti na kurzech nebo pobytu v klášteře je slušnost a respekt k ostatním. Na exercicie přijíždějí pravidelně i tzv. nevěřící, hledající nebo praktikující v jiných duchovních tradicích než je křesťanství. Počítá se i s naprostými začátečníky, pokud není uvedeno jinak.

 

Kde to je?

V bývalém kapucínském klášteře v Kolíně, který v současnosti používají jezuité jako exerciční dům. Je to malý barokní klášter 40 minut vlakem z Prahy.

Adresa: Kutnohorská 26, Kolín.

 

Další informace na adrese [email protected], ptáte-li se na konkrétní kurz, uvádějte v předmětu zprávy číslo kurzu.

Komentáře