Články

Literárně-hudební večer: Jaroslav Durych – Tři dukáty 14.1. (20.00)

Aktuality | paula | 21.12.2012 17:06

Na začátku zazní charakteristika originálních rysů básníkovy spirituality a vztahu hudby k poezii. Následuje pásmo, ve kterém se střídá četba s kytarou. Dvě interpretační cesty. Skladby pro sólovou kytaru hraje Vojtěch Vrtiška (student HAMU). Jaroslav Durych (1886–1962), prozaik, básník a esejista ve svých povídkách staví vždy do popředí ženskou hrdinku, která reprezentuje téměř barokní antitezi – svár chudoby a krásy. Durych vidí v chudobě nejvyšší křesťanskou ctnost, jednu z hlavních cest vedoucích do ráje. Přednes: Vilma Manová (studentka bohemistiky FF UK, korektorka v nakladatelství Gasset) a Petr Janeš (absolvent bohemistiky a historie FF UK, učitel češtiny pro cizince na ÚJOP UK Albertov).

Komentáře