Články

Beautiful Life, Salvátor a korejská intervence do českých chrámů

Aktuality | Martin Stanek | 9.11.2012 13:34

Ve fotogalerii přibyly nové fotografie z živelné dětské deinstalace balonků v našem kostele. Podívejte se Z D E.

Reportáž ČT24 z 20. října o celé akci najdete Z D E

Reportáž  Křestanského magazínu ze 4. listopadu je  Z D E

Relexe intervence: V říjnu jsme měli možnost v našem kostele vidět instalaci Beautiful! Beautiful Life (Krásný! Krásný život)‚ Dust to Dust korejského umělce Choi Jeonghwy. Pro zpětnou reflexi této instalace si celou událost ještě přiblížíme následujícím textem. Choi Jeonghwa odmítá sám sebe definovat jako umělce, ale spíše se vidí jako mediátor, který spojuje umění a lidi. Věří, že umění je estetická reprezentace našeho života a toho, co se děje kolem nás. Odtud plyne i hlavní koncept jeho umění, který tíhne k velice jednoduchému, ale pravdivému poselství o pomíjivosti života. Proto je pro Choi Jeonghwa přirozené, hledat materiál pro své instalace mezi předměty denní spotřeby.

Možná znáte onu starou myšlenku zakladatele jezuitů, sv. Ignáce z Loyoly, který nás povzbuzuje v tom, hledat Boha ve všech věcech na světě, i těch nejmenších. Taková perspektiva může zcela změnit pohled člověka na svět. Tato myšlenka stála mimo jiné i u zrodu celého barokního umění, které se občas nazývalo (někdy zjednodušeně, a někdy i hanlivě) jezuitské umění.

Nepodobá se Ignácova myšlenka tomu, jak Choi Jeonghwa přemýšlí o umění?

Intervence předního jihokorejského umělce do jezuitského kostela Nejsv. Salvátora odpovídá i dvěma důležitým snahám naší Akademické farnosti: dialogu se současným uměním a dialogu kultur a náboženství. Pracovali zde přední čeští umělci jako Adriena Šimotová, Václav Cigler, Stanislav Kolíbal, Jindřich Zeithammel či Petr Nikl. Choi Jeonghwa přiřazuje do „virtuální galerie“, která se buduje v paměti zdí tohoto kostela, další silný, tentokrát na první pohled trochu cizokrajný obraz. Oblíbený pražský kostel je také místem, které navštěvují představitelé různých křesťanských církví, ale i muslimů, buddhistů, včetně např. tibetského Dalajlamy.

Co jsme vlastně mohli očekávat od Krásného života Choi Jeonghwa? Teologickou reflexi interkulturního a mezináboženského dialogu? Nebo to bylo autorovo svědectví o jeho zkušenosti z barokního prostoru? Anebo jen výbuch čisté radosti, kterou nespoutávají sedimenty naší tradice, stereotypy a předsudky? Není snad právě kostel prostorem, kde lze tuto osvobozující zkušenost prožít?

Vedle toho všechno je tu i otázka: smíme se smát v kostele? Samozřejmě, že ano, ale každý smích má svůj konec. Proto se během svého umístění v kostele změnilo i dílo Choi Jeonghwa a doprovodilo nás tak k svátku Všech svatých a Památce všech věrných zemřelých.

JW Stella & Norbert Schmidt

Výbuch čisté dětské radosti v kostele Nejsv. Salvátora

Ve čtvrtek 1.12. proběhla deinstalace „Krásného života“, tedy balonků. Stejně jako při instalaci jsme pozvali děti ze dvou základních církevních škol (Veselá škola a ZŠ Voršilská), nyní přišly i děti z mateřské školy z Nebušic, aby si rozebraly něco málo z oněch pěti tisíc balonků, spuštěných nyní na podlahu kostela. V jednom okamžiku se presbytář zaplnil asi sedmdesáti výskajícími dětmi, které si odnášely celé trsy nad hlavou. Problémem byly často úzké dveře, ale všichni se dostali ven bez úhony i s balonky, a tak děti se svými učiteli procházeli šedivou Prahou jako zářivé rozčepýřené palmy. Stali se tak na chvíli oblíbeným terčem turistických fotoaparátů a kamer. Podařilo se tak rozdat asi tři tisíce balonků, dalších zhruba pětset jsme se vydali rozdávat před kostel, opět s dětmi ze základní školy. Vznikl tak zajímavý happening, který se stal tím nejlepším možným zakončením a především naplněním myšlenky instalace Beautiful Life. Choi Jeonghwa by byl jistě nadšen.

Foto z deinstalace Z D E.

Martin Staněk

  Další mediální ohlasy (převzato z webu Centra teologie a umění):

JW Stella: „Umění pro lidi.” IN: Art+Antiques 2012/10 s. 5.

Jihokorejské umění bude k vidění v českých kostelech, Radio Proglas 12.10. 2012

Korejské umění vstoupí do českého sakrálního prostoru, Arcibiskupství pražské 12.10. 2012

Balonky v kostele poeticky intervenují za současné umění, Reportáž Jiřího Svobody, Česká televize 16.10. 2012

Současné umění z Jižní Koreje nehledejte v pražských galeriích. Zajděte do chrámu, mužského kláštera nebo dominikánského refektáře. Michaela Vrchotová, Umění na vlnách, Český rozhlas Rádio Česko, 17.10. 2012

Poetická intervence do křesťanských chrámů Arcibiskupství pražské 18.10. 2012

Současné korejské umění na českých duchovních místech Marie Poláková, Český rozhlas 3, Vltava 18.10. 2012

Současné umění z Jižní Koreje v českých svatyních Teresie Bečková, Český rozhlas, Radiožurnál, 20.10. 2012

Korejci vystavují v klášterech Z metropole, Česká televize 24, 21.10. 2012

Korejské umění v pražských kostelech Rozhovor s Norbertem Schmidtem Teresie Bečková, Český rozhlas, Radiožurnál, Doteky víry 21.10. 2012

Květiny a balonky v českých svatyních Katolický týdeník 43/2012, s. 5.

Michael Otřísal: Poetická intervence korejského umění Česká televize, Křesťanský magazín, 4.11. 2012 

Komentáře