Články

Literárně hudební večer - Jan Skácel 12.11. (20.00)

Aktuality | paula | 29.10.2012 14:33

Srdečně vás zveme na pravidelné setkání s hudbou a pozeií. Večer začíná charakteristikou originálních rysů básníkovy spirituality a vztahu hudby k poezii. Poté následuje pásmo, ve kterém se střídá recitace se skladbami pro sólovou violu, dvě interpretační cesty. Výběr poezie (tematiky: domov, roční doby, přísloví; o lidské duši, vině, smrti). Hudba: J. S. Bach, G. P. Telemann. Recitátor Michal Ježek, student bohemistiky na FF UK, redaktor Českého rozhlasu. Violista Tomáš Hanousek, student AMU. První violista Komorního orchestru Quattro. Koná se v kryptě.

Komentáře