Články

„Krásný život“ u Nejsv. Salvátora 14. - 31.10. 2012

Aktuality | paula | 3.10.2012 14:01

Choi Jeonghwa - Beautiful! Beautiful Life (Krásný! Krásný život)

‚Dust to Dust‘,  ‘空手來空手去’

Vernisáž se bude konat za účasti autora a kurátorů v neděli 14. října v 21:00 hodin po večerní mši svaté, která začíná v 20:00 hodin.

Instalace bude přístupná během každé veřejné akce v kostele během festivalu TINA B od 15. do 31. října vždy od úterý do pátku od 12:00 do 17:30 hodin.

plakát ke stažení ZDE   

Pořádá Centrum teologie a umění při KTF UK v Praze a festival současného umění Tina B. Instalace je součástí většího projektu 우리 [WOO:RI]- The Poetic Intervention, Contemporary Art from Korea in Czech Sanctuaries. (Více na ctu-uk.cz.) Kurátoři: JW Stella & Norbert Schmidt.

Choi Jeonghwa odmítá sám sebe definovat jako umělce, ale spíše se vidí jako mediátor, který spojuje umění a lidi. Věří, že umění je estetická reprezentace našeho života a toho, co se děje kolem nás. Odtud plyne i hlavní koncept jeho umění, který tíhne k velice jednoduchému, ale pravdivému poselství o pomíjivosti života. Proto je pro Choi Jeonghwa přirozené, hledat materiál pro své instalace mezi předměty denní spotřeby.

Možná znáte onu starou myšlenku zakladatele jezuitů, sv. Ignáce z Loyoly, který nás povzbuzuje v tom, hledat Boha ve všech věcech na světě, i těch nejmenších. Taková perspektiva může zcela změnit pohled člověka na svět. Tato myšlenka stála mimo jiné i u zrodu celého barokního umění, které se občas nazývalo (někdy zjednodušeně, a někdy i hanlivě) jezuitské umění.

Nepodobá se Ignácova myšlenka tomu, jak Choi Jeonghwa přemýšlí o umění?

Intervence předního jihokorejského umělce do jezuitského kostela Nejsv. Salvátora odpovídá i dvěma důležitým snahám naší Akademické farnosti: dialogu se současným uměním a dialogu kultur a náboženství.Pracovali zde přední čeští umělci jako Adriena Šimotová, Václav Cigler, Stanislav Kolíbal, Jindřich Zeithammel či Petr Nikl. Choi Jeonghwa přiřazuje do „virtuální galerie“, která se buduje v paměti zdí tohoto kostela, další silný, tentokrát na první pohled trochu cizokrajný obraz. Oblíbený pražský kostel je také místem, které navštěvují představitelé různých křesťanských církví, ale i muslimů, buddhistů, včetně např. tibetského Dalajlamy.

Co vlastně můžeme očekávat od Krásného života Choi Jeonghwa? Teologickou reflexi interkulturního a mezináboženského dialogu? Nebo je to autorovo svědectví o jeho zkušenosti z barokního prostoru? Anebo jen výbuch čisté radosti, kterou nespoutávají sedimenty naší tradice, stereotypy a předsudky? Není snad právě kostel prostorem, kde lze tuto osvobozující zkušenost prožít?

Vedle toho všechno je tu i otázka: smíme se smát v kostele? Samozřejmě, že ano, ale každý smích má svůj konec. Tak se během svého umístění v kostele změní i dílo Choi Jeonghwa a doprovodí nás tak k svátku Všech svatých a Památce všech věrných zemřelých.

 JW Stella & Norbert Schmidt

Komentáře