Články

REQUIEM ZA PROF. MILOSLAVA PETRUSKA (16.10. – 19.00)

Aktuality | paula | 2.10.2012 19:56

V 75 letech zemřel v neděli 19.8.2012 profesor Miloslav Petrusek, přední český sociolog a bývalý děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Studentské rozloučení proběhne při requiem v Akademické farnosti Praha, které bude sloužit Mons. T. Halík.

Prof. Petrusek vystudoval filozofii a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, po roce 1989 zakládal Fakultu sociálních věd v Praze. V devadesátých letech zde byl po dvě období děkanem, na přelomu milénia pak prorektorem Karlovy univerzity. Byl téměř u všeho, co se v posledním půlstoletí v oboru dělo: u velkého výzkumu stratifikace Pavla Machonina v šedesátých i u psaní tisíce hesel Velkého sociologického slovníku v devadesátých letech. Mezi jeho knihy patří např. Sociologie a literatura (1990).

Komentáře