Články

Duchovní cvičení a rekolekce jaro-léto 2012

Aktuality | Martin Stanek | 2.4.2012 11:58

Duchovní víkendy pro katechumeny a biřmovance:

30.3.-1.4.2012, Centrum Mariapoli Praha, víkend pro rychlé biřmovance III., doprovázejí manželé Muchovi. Přihlášky na: [email protected]. 18.-20.5.2012 víkend mystagogie nejen pro absolventy biřmování, Jiřetín pod Jedlovou, doprovázejí Adéla a Petr Muchovi, přihlášky na: [email protected]. Nadcházející kurzy Duchovních cvičení a rekolekcí pro každého:

Na všech kurzech zbývá ještě několik posledních míst. Uvedené kurzy slouží k prohloubení našeho duchovního života, naší modlitby a meditace i naší kreativity a vnímavosti vůči druhým. Většina kurzů se koná v jezuitském exercičním domě v Kolíně (Kutnohorská 26). Ceny jsou uvedeny vždy za celý kurz zahrnující ubytování a plnou penzi. Další informace můžete získat na adrese [email protected], v případě potřeby i na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa Červenková), 737 028 900 (Jan Regner SJ) a 603 714 338 (Petr Vacík SJ). Přihlašujte se pouze e-mailem na uvedené adrese a uvádějte název a datum kurzu v „předmětu”. Na každý kurz se přihlašujte samostatným emailem.

Sádhana pro začátečníky, 13. – 15. 4. (pá-ne), Kolín Jednoduchá společná i individuální duchovních cvičení podle indického jezuity Anthonyho de Mella SJ, známých pod jménem Sádhana – Cesta k Bohu. Tento víkend cvičení v meditaci je vhodný zvláště pro začátečníky na cestě modlitby a meditace. Doprovází Jan Regner SJ. Studenti 800 Kč, ostatní 1.000 Kč. Přihlášení na [email protected].

Filmové exercicie pro pokročilejší, 27.4.-1.5. (pá 18.00 – út odpoledne; út je státní svátek), Kolín Jedná se o filmovou verzi Ignaciánských exercicií: Individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem (s návodem, každý den jeden film). Není vhodné pro ty, kdo ještě neabsolvovali žádné filmové exercicie. Individuální doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a Scarlett Vasiluková-Rešlová. Studenti 1.500 Kč, ostatní 1900 Kč. Přihlášení na [email protected].

Zasvěcený život: mezi modlitbou a činností, 4.-8.5. (pá-út), Kolín Rekolekce věnovaná základním tematikám řeholního života (modlitba, společný život, služba atp.). Její součástí jsou rozhovory, meditace, společná liturgie,  duchovní četba a práce. Určeno mladým ženám, které se snaží rozlišit, zda mají povolání k zasvěcenému životu. Doprovází sestry z Karmelu Edith Steinové a P. František Hylmar SJ. Studenti 1.500 Kč, ostatní 1.900 Kč. Přihlášení na [email protected].

Mezi duší a Duchem III., 17.-19/20. 5. (čt-so/ne) Kolín Rekolekce zaměřená na sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. Kurz je určen pouze těm, kteří absolvovali Víkend mezi duší a duchem I., půjde o další prohloubení práce s enneagramem, zaměříme se zejména na možnosti rozvoje každého ennea-typu. Společná práce skončí v sobotním odpolednem, v klášteře je však možno setrvat až do neděle. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková. Studenti 1.000/1.350 Kč, ostatní 1.300/1.750 Kč. Přihlášení na [email protected].

Sádhana pro začátečníky, 25.-27.5. (pá 18.00 – ne odpoledne) Kolín Jednoduchá společná i individuální duchovních cvičení podle indického jezuity Anthony de Mella SJ, známých pod jménem Sádhana – Cesta k Bohu. Tento víkend cvičení v meditaci je vhodný zvláště pro začátečníky na cestě modlitby a meditace. Doprovází Petr Vacík SJ. Studenti 800 Kč, ostatní 1.000 Kč. Přihlášení na [email protected].

Kontemplativní víkend, 8.-10.6. (pá-ne) Kolín Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kdo nemají větší zkušenost s tichou meditací, tak pro zkušenější, kteří potřebují pouze čas a prostor, kde by dříve nabyté znalosti prohloubili v modlitební praxi. Doprovází s. Denisa Červenková CSTF a Jan Regner SJ. Studenti 800 Kč, ostatní 1.000 Kč. Přihlášení na [email protected].

Filmové exercicie, 20.-24.6. (st 18.00 – ne odpoledne) Kolín Jedná se o filmovou verzi Ignaciánských exercicií: Individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem (s návodem, každý den jeden film). Individuální doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Studenti 1.500 Kč, ostatní 1900 Kč. Přihlášení na [email protected].

Kreativní exercicie, 2.- 6. 7. (po-pá) Kolín Kurz je určen především pro ty, kteří chtějí zkusit zapojit svou kreativitu k sebevyjádření a modlitbě. Vedle podnětů k meditaci budou mít účastníci možnost využít výtvarných potřeb. Součástí exercicií bude také bibliodrama a individuální doprovázení. Doprovází  Mireia Ryšková z KTF UK a P. Jan Regner SJ.  Studenti 1.500 Kč, ostatní 1900 Kč. Přihlášení na [email protected].

Uspořádat si život  8.-15.7. (ne-ne) Kolín Intenzivní ignaciánské exercicie určené v prvé řadě těm, kteří rozlišují své místo ve světě (zasvěcený život, manželství, kněžství, samota). Předpokladem je znalost základních principů exercicií (nemělo by jít o první exercicie v životě), počet účastníků je omezen. Při přihlašování je třeba do mailu připojit také motivaci k účasti na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF. Studenti 2.900 Kč, ostatní 3.250 Kč. Přihlášení na [email protected].

Otevřený klášterní týden, kdykoli mezi 17.-26.8. v Kolíně Můžete přijet kdykoli (po dohodě a rezervaci) a strávit nějaký čas (4 až 9 dní) v kolínském klášteře. Ten se na devět dní promění v komunitu s pravidelným rytmem společné liturgie, osobní i společné meditace, studia, práce a odpočinku. Individuální doprovázení: Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Studenti 450 Kč první noc, 350 Kč další noci; ostatní 550 Kč první noc, 450 Kč další noci. Přihlášení na [email protected].

Komentáře