Kde je liturgie?

Omlouváme se se Vám za dočasnou nedostupnost této funkce

Články

Velikonoce u Nejsvětějšího Salvátora 2012

Aktuality | Martin Stanek | 26.3.2012 14:44

Pro ty z vás, kdo se zúčastní obřadů Svatého týdne letos poprvé, uvádíme stručný úvod do liturgie. Barva postní doby je fialová, na Květnou neděli a Velký pátek je červená.  Zelený čtvrtek, Velikonoční Vigilie a neděle Vzkříšení mají barvu bílou. Květná neděle (1.4. ,14 a 20h) Připomínáme si slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Bohoslužba začíná na nádvoří Klementina, kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme přineste si vlastní). V kostele pokračuje bohoslužba běžným způsobem, na místě evangelia se letos čtou Markovy pašije, při zmínce o ukřižování se pokleká. Středa 4.4.  17h Společná bohoslužba pokání s následnou adorací a možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru. K dispozici bude větší počet zpovědníků. Zelený čtvrtek (5.4. ,18h) Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Po kázání nastává obřad mytí nohou (ustanoveným 12 mužům). Sv. přijímání je tentokrát podobojí způsobou.  Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního svatostánku, kde bude po krátké přestávce následovat asi hodinová adorace s texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé. Velký pátek (6.4.,18h) Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích vedle sebe a s ohledem na ostatní se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání. Po obřadech bude ještě možnost vyslechnout oratorium Jana Dismase Zelenky Attendite et Videte v podání souboru Capella Regia Praha. Velikonoční vigilie (7.4.,21h) Začíná se na nádvoří Klementina, je možné si u vchodu do kostela vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce - paškál. Na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ se odpovídá „Sláva Tobě Pane“. Po příchodu do setmělého kostela začne Velikonoční chvalozpěv – Exsultet, po něm následuje bohoslužba slova, čte se devět čtení (sedm ze Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní varhany a zpívá se Gloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání. Letos proběhne i křestní bohoslužba, při níž bude pokřtěna jedna dospělá katechumenka. Celé shromáždění také obnoví své křestní vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá již obvyklým způsobem. Bohoslužba skončí kolem půlnoci. Neděle Velikonoční  (8.4. , 14 a 20h ). Mše sv. probíhají obvyklým způsobem. Ve 14 hodin budeme křtít 5 dětí,  letos již podruhé z křtitelnice od Václava Ciglera. Fotografie z Velikonoc u Salvátora: Velikonoční Vigilie 2010, Velký pátek 2010, Zelený čtvrtek 2010, Bílá sobota 2008, Velký pátek 2008, Zelený čtvrtek 2008,  Květná neděle 2008

Komentáře