Články

Duchovní cvičení zima - léto 2012

Aktuality | Martin Stanek | 29.12.2011 13:08

Nové termíny a ceny duchovních cvičení. Všechny dosud vyhlášené kurzy jsou plné (až do 22. února 2012 včetně).

Upozorňujeme zájemce, že kolínský exerciční dům zvýšil plnou cenu na 500 Kč za první noc a 400 Kč za následující noci. Zdražení se netýká studentů, pro ně cena zůstává 400 Kč za první noc a 300 Kč za následující noci.

Uvedené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to, a chtěli by udělat krok dál, jejich účelem je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě. Tyto kurzy slouží k prohloubení našeho duchovního života, naší modlitby a meditace i naší kreativity a vnímavosti vůči druhým. Další informace můžete získat na adrese meditace@ farnostsalvator.cz  či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).

Přihlašujte se pouze e-mailem na nové adrese meditace@farnostsalvator.cz, uvádějte název a datum kurzu v „předmětu”. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.

„Devotio postmoderna", 23.-26.2. (čt-ne) Kolín

 

Tradiční duchovní cvičení křesťanské zbožnosti (inspirovaná středověkým hnutím Devotio moderna) pro člověka postmoderní doby. Vhodné pro ty, kdo teprve hledají cestu ke klasickým elementům katolické spirituality jako rozjímaní, modlitba růžence, adorace atd. (nebo s nimi mají problém a chtějí učinit vstřícný krok). Vedou Martin Staněk a Petr Vacík SJ. Studenti 1.000 Kč, ostatní 1.300 Kč. Přihlášení na [email protected].

Mezi duší a Duchem  7.-9.3.(stř-pá) Kolín
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření a duchovní růst. K sebepoznání budou použity nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF.
Kontemplativní víkend, 9.-11.3. (pá-ne) Kolín
Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kdo nemají větší zkušenost s tichou meditací, tak pro zkušenější, kteří potřebují pouze čas a prostor, kde by dříve nabyté znalosti prohloubili v modlitební praxi. Doprovází s. Denisa Červenková CSTF. Studenti 700 Kč, ostatní 900 Kč. Přihlášení na [email protected].
 Postní dvojvíkend, 16.-18.3. + 23.-25.3. (2x pá-ne) Kolín
Kurz duchovních cvičení připravený přednostně pro ty, kdo stojí o delší navazující kurz, ale nemohou přijet v pracovních dnech. Druhý víkend bude navazovat na první. Obvyklá sestava polečných a individuálních cvičení a meditací s nadějí, že soustředění a čas na meditaci účastník najde i v pracovním týdnu mezi víkendy. Vedou Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Studenti 1.200-1.300 Kč, ostatní 1.600-1.700 Kč (pokusíme se vyhnout dvojímu placení ceny za "první noc"). Přihlášení na [email protected].
  Uspořádat si život  8.-15.7. (ne-ne) Kolín
 

Intenzivní ignaciánské exercicie určené v prvé řadě těm, kteří rozlišují své místo ve světě (zasvěcený život, manželství, kněžství, samota). Předpokladem je znalost základních principů exercicií (nemělo by jít o první exercicie v životě), počet účastníků je omezen. Při přihlašování je třeba do mailu připojit také motivaci k účasti na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF.

 

Komentáře