Články

Duchovní cvičení a rekolekce jaro/léto 2011

Aktuality | Martin Stanek | 29.4.2011 18:06

20.-22.5.2011 víkend mystagogie - Jiřetín pod Jedlovou

Soustředění pro absolventy biřmování . Vedou Adéla a Petr Muchovi.

29. 4. – 1. 5. Duchovní víkend Být jezuitou dnes, Praha

Duchovní víkend Být jezuitou dnes formou diskusí, rozhovorů a modliteb nabídne seznámení s životem v současném jezuitském řádu. Je určen zájemcům o vstup do jezuitského řádu ve věku od 18 do 40 let. Vede Jan Regner SJ a další jezuité. Další informace a přihlášky: [email protected]

Duchovní víkend pro nově pokřtěné a biřmované - Kolín, 6. – 8. 5. 2011

Krátká víkendová duchovní obnova nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít víkend v tichu a v meditaci. Kurz je určen pro nově pokřtěné a biřmované. Slouží jako úvod do vnitřní modlitby a jako „ochutnávka“ různých technik křesťanské meditace. Doprovází Jan Regner SJ.

Dále uvedené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál. Jejich účelem je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě.

8.-13. 5.  Kurz kontemplace

Intenzivní kurz kontemplativní modlitby, koná se v ženském ortodoxním klášteře ve Vilémově. Tento typ duchovních cvičení nabízí čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod vedením Jana Šedivého z Bad Endorfu (Německo). Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, možnost osobních rozhovorů s lektorem. Předpokládá se alespoň základní zkušenost s modlitbou ticha. Součástí programu je i úvod do kontemplace. Bližší informace a přihlášky tentokrát výhradně na [email protected].

11.-13.5. (st-pá) Víkend mezi duší a duchem

Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření a duchovní růst. K sebepoznání budou použity nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. (Zda půjde o úvodní či pokračovací kurz rozhodne převažující typ přihlášek - nezapomeňte proto uvést, zda jste již někdy absolvovali Víkend mezi duší a Duchem či nikoliv).

3. – 5. 6. Kurz meditace Sádhana, Kolín

Tato nabídka je určena zejména pro ty, kteří se v minulosti ještě podobného kurzu nikdy nezúčastnili. Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Doprovází Jan Regner SJ.

 

8.-15.7. (pá-pá) Uspořádat si život

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na rozlišování vlastního místa ve světě. Předpokladem je znalost základních principů exercicií (tj. nemělo by jít o první exercicie v životě), počet účastníků je omezen, při přihlašování je nutno zmínit motivaci k účasti na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF.

 

24.-30. 7. Kurs kontemplace

Intenzivní kurz kontemplativní modlitby, koná se v exercičním domě v Králíkách. Tento typ duchovních cvičení nabízí čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace pod vedením Jana Šedivého z Bad Endorfu (Německo). Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, možnost osobních rozhovorů s lektorem. Předpokládá se alespoň základní zkušenost s modlitbou ticha. Součástí programu je i úvod do kontemplace. Bližší informace a přihlášky tentokrát výhradně na [email protected].

 

25. – 29. 7. Kreativní exercicie, Kolín

Kurz je určen pro ty, jimž není cizí zapojení kreativity k sebe-vyjádření a modlitbě. Vedle podnětů k meditaci budou mít účastníci možnost využít výtvarných potřeb, které budou volně k dispozici. Součástí exercicií bude také bibliodrama. Doprovází Mireia Ryšková z KTF UK a Jan Regner SJ.

 

Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Košířích. Cena za noc v jedno/dvou lůžkových pokojích s plnou penzí je zhruba 400-300 Kč (jsou ovšem možné i velké slevy pro studenty). Další informace můžete získat na adrese meditace@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). Přihlašuje se pouze e-mailem na adrese meditace@gmail.com, uvádějte název kurzu v “předmětu”.

Exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, max. počet účastníků je 12-16, reagujte tedy rychle.

 

Každé úterý 20.15 Tichá meditace

probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na obvyklou exerciční adresu ([email protected]).

Komentáře