Články

Audio záznamy kázání Tomáše Halíka

Aktuality | Martin Stanek | 28.4.2011 14:17

Těm, kdo nemohou navštěvovat bohoslužby u Nejsvětějšího Salvátora, a samozřejmě i těm, kdo si rádi připomenou myšlenky, jež zazněly od ambonu,  přinášíme nově na našich stránkách zvukový záznam vybraných kázání Mons. Tomáše Halíka. Pokusíme se také vytvořit  zpětně archiv ze starších nahrávek a nabídnout i videozáznamy z vybraných bohoslužeb. Prozatím si můžete poslechnout záznamy kázání z letošních Velikonoc. Přístup naleznete vždy na levém sidebaru našich stránek v odkazu s názvem KÁZÁNÍ a s fotografií T.Halíka u ambonu.

Komentáře