Články

Noční adorace 22.10. (22.00-6.00)

Aktuality | Martin Stanek | 17.9.2010 13:43

Noční adorace doprovázená texty o spiritualitě města (Pierre-Marie Delfieux, Madeleine Dêlbrel, Abbé Pierre) na téma „Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš co dělat.“ (Sk 9,6). Nejsvětější Svátost vystaví a modlitbu zahájí P. Jan Regner SJ. Adorace bude rozdělena po hodinových hlídkách, ve zbytku času je možné využít kryptu k odpočinku. Areál kostela, který je součástí areálu Klementina, je v noci uzavřen, a proto nelze odcházet a přicházet v průběhu noci. S sebou teplé oblečení, spacák a karimatku, občerstvení. Kontaktní osoba: Zita Purkrtová, [email protected].

Komentáře