Eucharistie

Svátost eucharistie a první svaté přijímání

V naší farnosti připravujeme k prvnímu sv. přijímání pouze pokřtěné dospělé, a to v rámci jedenapůlleté přípravy k biřmování. Této přípravě slouží KURZ ZÁKLADŮ VÍRY.

Termínem prvního svatého přijímání je nejčastěji Zelený čtvrtek. Dosud nepokřtění zájemci o možnost přijímání eucharistie ve mši sv. procházejí nejprve přípravou ke křtu v kurzu základů víry, na jejímž konci je přijetí tří svátostí - křtu, biřmování a eucharistie (první přijímání).

Obecně mohou v rámci mše sv. příjímat pouze pokřtění katolíci, kteří běžně praktikují i ostatní svátosti (zejména svátost smíření). Zájemci z řad nekatolických společenství, kteří pojímají eucharistii katolickým způsobem (reálná přítomnost Krista ve svátosti), mohou za určitých podmínek k eucharistii také přistoupit, vždy však po předchozí domluvě s knězem.