Dobrovolníci

Salvátorští dobrovolníci se zapojují do sociálně-charitativní činnosti pořádané spolupráci s externími charitativními organizacemi a vypomáhají ve farnosti (farní knihovna, květiny, úklid, občerstvení, technické zázemí nebo organizační pomoc při beneficích a větších akcích).

Kdo by se rád věnoval lidem bez domova, může se připojit ke komunitě Sant' Egidio a pomoci jim třeba rozdávat jídlo pro chudé (každoročně pak při vánočním obědě pro chudé).

Aktuální potřeby farnosti:

- koordinátor občerstvení při "kafi po mši" a koordinátor dobrovolníků při zahajovací a závěrečné oslavě akademického roku (11 x ročně)

- koordinátor sociálně-charitativních akcí akademické farnosti (nárazová činnost)

Další příležitostná dobrovolnická pomoc:

mše sv. – vybírání sbírek, nesení darů... ; knihovna (služby, inventarizace); Vánoce – stavba betléma a zdobení stromů; Noc kostelů – kustodi a koordinátoři; výstavy a intervence – brigádníci – hlídači; věcné dary – hostie, mešní víno, svíčky, papír, technika; profesní pomoc; liturgické služby (po zaškolení, není vhodné pro všechny)

Dobrovolníky koordinuje farní asistentka, ozvěte se na: [email protected].