Archiv sociálních projektů

2018

benefice:

14.12. 2018 Benefiční koncert Sboru a orchestru Univerzity Karlovy ve prospěch sdružení Chuť pomáhat
Vybraná částka: 16 760 kč

5.1. 2019 Benefiční koncert salvátorské scholy, sboru Doubravan a Music factory Smíchov ve prospěch sdružení Chuť pomáhat
Vybraná částka: 20 844 kč

Celkem: 37 604 Kč

 

2017

benefice:

13.12. 2017 Benefiční koncert Sboru a orchestru Univerzity Karlovy ve prospěch domácích hospiců Cesta domů
Vybraná částka: 19 637 Kč

7.1. 2018 Benefiční koncert salvátorské scholy, scholy Rytmig a Music factory Smíchov ve prospěch Cesty domů
Vybraná částka: 23 496 Kč

celkem: 43 133 Kč

pravidelné sbírky 2017:

sbírka Svatopetrský haléř                                 11 295,-Kč
1. sbírka na charitní činnost v arcidiecézi           13 122,-Kč
velkopáteční sbírka na křesťany ve Svaté zemi   16 675,-Kč
svatojánská sbírka na potřeby Arcidiecéze           7 707,-Kč
svatopetrská sbírka na bohoslovce                      5 743,-Kč
svatováclavská sbírka na církevní školství          10 286,-Kč
sbírka na misijní činnost                                   10 158,-Kč
2. sbírka na charitní činnost v arcidiecézi

celkem:

Příspěvek farnosti do svépomocného fondu arcidiecéze (na opravy kostelů a far nemajetných farností): předpokládaná částka 440 000,-Kč

----------------------------------------------------------------------

2016

benefice:

benefiční koncert Sboru a orchestru Univerzity Karlovy ve prospěch  společnosti Stopa, tedy ve prospěch pacientů po transplantaci kostní dřeně
benefiční koncert salvátorské scholy ve prospěch společnosti Stopa, tedy ve prospěch pacientů po transplantaci kostní dřeně
Darovaná částka celkem: 28 302 Kč

pravidelné sbírky:

sbírka Svatopetrský haléř                                 14 081,-Kč
1. sbírka na charitní činnost v arcidiecézi           10 666,-Kč
velkopáteční sbírka na křesťany ve Svaté zemi   16 188,-Kč
svatojánská sbírka na potřeby Arcidiecéze           7 178,-Kč
svatopetrská sbírka na bohoslovce                      6 475,-Kč
svatováclavská sbírka na církevní školství          18 896,-Kč
sbírka na misijní činnost                                   12 630,-Kč
2. sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
2. sbírka na bohoslovce                                     8 732,-Kč

celkem: 

mimořádné sbírky:

charitativní sbírka na Ukrajinu                           33 627,-Kč
sbírka na setkání mládeže                                  5 518,-Kč

Příspěvek farnosti do svépomocného fondu arcidiecéze (na opravy kostelů a far nemajetných farností): 

Adopce na dálku: 

-------------------------------------------------------------------

2015

benefice:

benefiční koncert Sboru a orchestru Univerzity Karlovy 
a benefiční koncert salvátorské scholy ve prospěch sbírky "Skutečná pomoc", společnosti  Člověk v tísni ,která v chudých zemích pomáhá ve zdravotnictví (školení zdravotníků, podpora bezpečných porodů), ve školství (stavba škol) nebo pomáhá budovat infrastrukturu (vrtání studní) atd. 
Darovaná částka celkem: 30 608 Kč

pravidelné sbírky:

sbírka Svatopetrský haléř                                 15 489,-Kč
1. sbírka na charitní činnost v arcidiecézi             8 176,-Kč
velkopáteční sbírka na křesťany ve Svaté zemi             ,-Kč
svatojánská sbírka na potřeby Arcidiecéze                   ,-Kč
svatopetrská sbírka na bohoslovce                      6 299,-Kč
svatováclavská sbírka na církevní školství          11 473,-Kč
sbírka na misijní činnost                                    7 687,-Kč
2. sbírka na charitní činnost v arcidiecézi            8 005,-Kč
2. sbírka na bohoslovce                                             ,-Kč

mimořádné sbírky:

na pomoc uprchlíkům                                       25 327,-Kč

Příspěvek farnosti do svépomocného fondu arcidiecéze (na opravy kostelů a far nemajetných farností): 

Adopce na dálku: 

----------------------------------------------------------------

2014

benefiční koncert salvátorské scholy na podporu projektu Kuchařky bez domova organizace Jako doma, o. p. s, která nabízí lidem bez přístřeší možnost, aby veřejně prezentovali své kuchařské umění. Vedle příležitosti vařit, kterou postrádají, tak přispívají i ke změně společenského vnímání bezdomovectví.
Vybráno:   8 355 Kč

benefiční koncert Sboru a orchestru Univerzity Karlovy na podporu neziskového sdružení S.O.S. Děti Kambodži, konkrétně na sirotčinec, s nímž farnost navázala spolupráci  adopcí devítiletého chlapce Oroeu Nheanha. 
Vybráno: 17 599 Kč

2013

benefice:

Benefiční koncert Sboru a orchestru Univerzity Karlovy ve prospěch neziskové organizace Vodicí pes.
Vybráno: 15 137 Kč
Benefiční koncert salvátorské scholy ve prospěch humanitární organizace SIRIRI o.p.s.. Česká nezisková organizace pro rozvojovou spolupráci ve Středoafrické republice pomáhá v duchu hesla "Lepší, než někomu darovat rybu, je naučit ho, jak ryby lovit". 
Vybráno: 8 180 Kč

2012

benefiční koncert Sboru a orchestru Univerzity Karlovy 
a benefiční koncert salvátorské scholy na podporu aktivit denního stacionáře Gaudium z Brna - Lužánek. Foto a video z jarní vernisáže 
Darovaná částka: 

2011

Benefiční koncert Salvátorské scholy ve prospěch humanitární organizace SIRIRI o.p.s..
Vybráno:  7 300 Kč

Benefiční koncert Sboru a orchestru Univerzity Karlovy na podporu projektu záchrany a opravy salvátorských varhan.
Vybráno: 10 867 Kč

Koncert pro děti ulice - videoreportáž

2010

Benefiční koncert Sboru a orchestru Univerzity Karlovy na podporu projektu záchrany a opravy salvátorských varhan.
Vybralo se 14 059 Kč

Benefiční koncert salvátorské scholy byl věnován na projekt sdružení ADRA "Naše děti potřebují vědět".
Vybralo se 20 354 Kč. 

2009

Výtěžek obou adventních benefičních koncertů (Salvátorské scholy i Sboru a orchestru UK) činí 23 515 Kč a byl věnován na podporu vánočního oběda pro chudé a opuštěné, který se koná každoročně 25.12. v Arcibiskupském paláci. Pořádá komunita Sant´Egidio.

2008

Výtěžek obou adventních benefičních koncertů činí 23 628 Kč. Prostředky byly odeslány na potřeby nemocnice a školy ve městě Asunción v Paraguaji, provozované hnutím Communione e Liberazione.

2007

17. 12. 2007 Rybova česká mše vánoční v podání Sboru a orchestru Univerzity Karlovy. Benefice ve prospěch Cesty domů.

19.12. 2007 Díla renesančních a barokních autorů v podání Salvátorské scholy. Benefice ve prospěch Cesty domů.

vybráno celkem: 18 000 Kč

2006

Výtěžek benefičního koncertu Salvátorské scholy ve výši 7559 Kč věnován na podporu rodin kubánských vězňů svědomí.

2005

Výtěžek adventní benefice Salvátorské scholy ve výši 6000 Kč byl určen na humanitární pomoc do Pákistánu

2004

Při adventním koncertu pořádaném Salvátorskou scholou a VKH Praha 16.12.2004 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Pražském hradě byla vybrána částka 6466,50 Kč. Byla věnována na konto Centra J. Pestalozziho v Chrudimi, které provozuje Domy na půli cesty.

2003

2002

Při adventním benefičním koncertu pořádaném Salvátorskou scholou se vybralo 9 000 Kč, které byly poukázány na povodňové konto Arcibiskupství pražského.

-------------------------------------------------------------------

Archiv

---------------------------------------------------------------

Ve spolupráci se salvátorskou scholou:

od r. 2006 do r. 2008 Svátek sousedů (poprvé v ČR, z iniciativy Akademické farnosti)  www.svateksousedu.cz. Stránky evropských partnerů jsou na adresewww.european-neighbours-day.com       

Od r. 2005 do r. 2012 Tříkrálová sbírka v Praze (pro Arcidiecézní charitu) 

2003 
večeře pro děti z Ugandy (pro Papežská misijní díla)   

2000 
koncert salvátorské scholy pro Čečensko za účasti prezidenta Havla
večer pro Arménii
kampaň proti mučení ve světě (pro o.s.ACAT)
návštěva v uprchlickém táboře Červený Újezd       

1997, 2002 pomoc při odstraňování následků povodní (Bochoř, Štěchovice)       

Od r. 1995 mikulášské návštěvy v nemocnicích (Vinohrady, Motol)         

Od r. 1994 farní tábory s uprchlíky ve východních Čechách (pořádala farnost Hronov)