Norbert Schmidt

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt

  • hlavní koordinátor výtvarných intervencí; poradce v záležitostech úprav a rekonstrukcí liturgického prostoru kostela a zázemí farnosti
  • dále také: architekt v ateliéru Josefa Pleskota, vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK v Praze

Norbert Schmidt (*1975) je architekt a redaktor revue Salve. V současné době pracuje v AP ateliéru Josefa Pleskota. Mezi lety 2001-2009 spolupracoval především s ateliérem prof. Ladislava Lábuse. Realizoval rekonstrukci krypty kostela Nejsvětějšího Salvátora (2005). V roce 2009 v kostele Nejsv. Salvátora na podnět Friedhelma Mennekese SJ upravil presbytář. Zajímá se o problematiku vztahu teologie, architektury a umění. Na toto téma publikuje v odborných i populárních časopisech jako ERA 21, Reflex, Salve, Stavba, Teologie & Společnost, Zlatý řez. Společně s Alešem Filipem vydal knihu Dům Boží a brána nebe ve 20. století. Studie o sakrální architektuře, CDK, Brno 2010. Od roku 2009 působí také jako vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK v Praze (CTU), se kterým Akademická farnost úzce spolupracuje při pořádání výstav, instalací v liturgickém prostoru a debat s významnými osobnostmi nejen výtvarné scény.

kontakt: [email protected]

rozhovor pro artalk.cz

rozhovor pro časopis i-FORUM