Minulé události

Odcházení – vyhoštěná smrt. Hosté: Martina Špinková, Olga Nešporová, Olga Stránská. Debatní cyklus Rodina a společnost.

29. 10. 2014 středa   19:00 - 20:30
Skutečně platí, že je smrt a umírání v naší společnosti tabu? Co bychom měli vědět, abychom se smrti a umírání tolik nebáli? Je nutné mluvit o smrti s dětmi? Jak se u nás vyvíjí kvalita péče o umírající? Co potřebují umírající lidé a ti, co o ně pečují? Jak je prospěšná paliativní péče? Potřebujeme eutanázii? Hosté: Martina Špinková, zakladatelka Hospicového domácího sdružení Cesta domů. Olga Nešporová, autorka Knihy o smrti a pohřbívání. Juliana Bindásová, koordinátorka dobrovolníků Cesty domů.http://www.farnostsalvator.cz/clanek/1792/debatni-cyklus--rodina-a-spolecnost
Zpět na přehled událostí