Minulé události

Žena a muž v rodině. Hosté: Vladislav Chvála a Ludmila Trapková. Debatní cyklus Rodina a společnost.

22. 10. 2014 středa   19:00 - 20:30
Pár ženy a muže prochází v průběhu života řadou proměn. Partnerství se řídí jinými zákonitostmi než rodičovství. Jak to sladit k vzájemnému prospěchu a prospěchu dítěte? Uvědomujeme si odlišnost mužské a ženské sexuality, víme, co očekává muž od ženy a žena od muže? Pochopili jsme smysl rodiny, její funkce a její proměny ve vývojových fázích dítěte? Co hrozí dospívajícímu, když včas „neodejde do světa“? Hosté: rodinní terapeuti Vladislav Chvála a Ludmila Trapková.http://www.farnostsalvator.cz/clanek/1792/debatni-cyklus--rodina-a-spolecnost
Zpět na přehled událostí