Minulé události

Kurz Základy víry. Mons. Tomáš Halík: Svátost křtu a biřmování

18. 10. 2016 úterý   20:00 - 21:30
Zpět na přehled událostí