Minulé události

Setkání frekventantů KZV nad tématem katechumenátu

20. 2. 2016 sobota   10:00 - 16:00 Sakristie
Zpět na přehled událostí