Minulé události

Knihovna

1. 4. 2014 úterý   18:00 - 19:00 předsíň
Výpůjční hodina salvátorské farní knihovny.
Zpět na přehled událostí