Minulé události

Adorace, svátost smíření. Přítomni: P. Petr Vacík SJ, P.Marek Orko Vácha, P. Pavel Pola OCD, nepřítomni: Mons. Tomáš Halík

17. 12. 2020 čtvrtek   19:00 - 21:00 sakristie, kostel
Zpět na přehled událostí