Program pro rodiny

Pastorační péče pro salvátorské rodiny

Akademická farnost Praha směřuje svou pastorační péči především na studenty a učitele pražských vysokých škol. Zkušenost však ukazuje, že salvátorským „absolventům“, kteří zakládají rodiny, chybí program šitý na míru jejich potřebám, aby mohli tento rodinný rozměr duchovně reflektovat a rozvíjet a současně neopouštět svou farnost, ve které se cítí z mnoha důvodů doma. V současnosti se můžete zapojit do níže popsaných programů pro rodiny, které se konají z iniciativy Pauly Jirsové-Fassati a donedávna i Daniela Soukupa, Aleny Scheinostové a dalších.

 

Cyklus rekolekcí pro kojící matky aneb Jak přežít mateřství a vytěžit z něj „maxi- mum“

Cílem rekolekcí pro kojící matky je nabídnout podporu duchovního života prostřednictvím společného setkávání nad praktickými a duchovními tématy slučitelnými s časově náročnou rolí matky batolete a také vytvořit společenství matek – proto se předpokládá spíše pravidelná účast.

Setkávání probíhá každou poslední středu v měsíci na Karmelu v Jinonické 22, Praha 5. Připojit se k setkávání kdykoliv. Děti do 1,5 roku (po domluvě výjimečně starší) mají zajištěné hlídání, ovšem nejsou zcela mimo dosah matky. Oběd vlastní, možnost ohřevu v mikrovlnné troubě a varné konvici. Příspěvek na provoz prostoru, kde se rekolekce odehrávají a na hlídačku dětí činí 150 Kč. Přihlášky vždy do 15. dne v daném měsíci na [email protected], další info na webu farnosti nebo Facebooku („Rekolekce pro maminky s dětmi“).

Nejbližší setkání: sledujte Aktuality na homepage

 

Salvátorské společenství rodin (prozatím pozastaveno)