Akademická farnost Praha cs Akademická farnost Praha http://www.farnostsalvator.cz/kazani 1440 Podcasty ČRo Akademická farnost Praha No info@farnostsalvator.cz ● Vzkříšení Lazara Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Ez 37,12 | 2. čtení: Řím 8,9 | Evangelium: Jan 11,1 Sun, 29 Mar 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/03/743-2020-03-29-kazani.mp3 ● Uzdrav naši zem P. Marek Orko Vácha, TV Noe Tue, 24 Mar 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/03/742-2020-03-24-kazani.mp3 ● Laetare - Uzdravení slepého Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: 1Sam 16,6 | 2. čtení: Ef 5,8 | Evangelium: Jan 9,1 Sun, 22 Mar 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/03/741-2020-03-22-kazani.mp3 ● 3. neděle postní Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Ex 17,3 | 2. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 4,5 Sun, 15 Mar 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/03/740-2020-03-15-kazani.mp3 ● Zdravá víra zahání strach; skutečné obrácení (odp.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Gn 12,1 | 2. čtení: 2Tim 1,8 | Evangelium: Mk 9,2 Sun, 08 Mar 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/03/739-2020-03-08-kazani.mp3 ● Modlitba Páně Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Iz 55,10 | Evangelium: Mt 6,7 Tue, 03 Mar 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/03/738-2020-03-03-kazani.mp3 ● Být jako Bůh (več.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Gn 2,7 | 2. čtení: Řím 5,12 | Evangelium: Mt 4,11 Sun, 01 Mar 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/03/737-2020-03-01-kazani.mp3 ● Být jako Bůh (odp.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Gn 2,7 | 2. čtení: Řím 5,12 | Evangelium: Mt 4,11 Sun, 01 Mar 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/03/736-2020-03-01-kazani.mp3 ● Popeleční středa Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Jl 2,12 | 2. čtení: 2Kor 5,20 | Evangelium: Mt 6,1 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/02/735-2020-02-26-kazani.mp3 ● Buďte dokonalí P. Pavel Pola, OCD, 1. čtení: Lv 19,1 | 2. čtení: 1Kor 3,1ž | Evangelium: Mt 5,38 Sun, 23 Feb 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/02/734-2020-02-23-kazani.mp3 ● Ještě nechápete? P. Benedikt Mohelník OP, 1. čtení: Jak 1,12 | Evangelium: Mk 8,14 Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/02/733-2020-02-18-kazani.mp3 ● Uzdravení Jairovy dcery P. Pavel Pola, OCD, 1. čtení: 2Sam 18,9 | Evangelium: Mk 5,21 Tue, 04 Feb 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/02/732-2020-02-04-kazani.mp3 ● Uvedení Páně do chrámu (odp.) P. František Hylmar SJ, 1. čtení: Mal 3,1 | 2. čtení: Žid 2,14 | Evangelium: Lk 2,22 Sun, 02 Feb 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/02/731-2020-02-02-kazani.mp3 ● Udělám z vás rybáře lidí! (odp.) P. Pavel Pola, OCD, 1. čtení: Iz 8,23 | 2. čtení: 1Kor 1,10 | Evangelium: Mt 4,12 Sun, 26 Jan 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/01/730-2020-01-26-kazani.mp3 ● Sv. Anežky Římské Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: 1Sam 16,1 | Evangelium: Mk 2,23 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/01/728-2020-01-21-kazani.mp3 ● Jan Palach; jednota křesťanů (več.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Ez 36,24 | 2. čtení: 1Jan 4,9 | Evangelium: Jan 17,11 Sun, 19 Jan 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/01/727-2020-01-19-kazani.mp3 ● Jednota křesťanů; Jan Palach (odp.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Ez 36,24 | 2. čtení: 1Jan 4,9 | Evangelium: Jan 17,11 Sun, 19 Jan 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/01/726-2020-01-19-kazani.mp3 ● Samuel; uzdravení v Kafarnau Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: 1Sam 2,1 | Evangelium: Mk 1,21 Tue, 14 Jan 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/01/729-2020-01-14-kazani.mp3 ● Křtu Páně (več.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Iz 42,1 | 2. čtení: Sk 10,34 | Evangelium: Mt 3,13 Sun, 12 Jan 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/01/725-2020-01-12-kazani.mp3 ● Křtu Páně (+křest dětí) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Iz 42,1 | 2. čtení: Sk 10,34 | Evangelium: Mt 3,13 Sun, 12 Jan 2020 00:00:00 +0100 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2020/01/724-2020-01-12-kazani.mp3