Akademická farnost Praha cs Akademická farnost Praha http://www.farnostsalvator.cz/kazani 1440 Podcasty ČRo Akademická farnost Praha No info@farnostsalvator.cz ● Byli jste povoláni ke svobodě! (+ křty dětí) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: 1Král 19,19 | 2. čtení: Gal 5,13 | Evangelium: Lk 9,51 Sun, 26 Jun 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/06/1118-2022-06-26-kazani.mp3 ● Byli jste povoláni ke svobodě! ("z prázdného kostela") Mons. Tomáš Halík, 2. čtení: Gal 5,13 Sun, 26 Jun 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/06/1117-2022-06-26-kazani.mp3 ● Zakončení akademického roku Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: 2Král 19,9 | Evangelium: Mt 7,6 Tue, 21 Jun 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/06/1116-2022-06-21-kazani.mp3 ● Těla a Krve Páně (več.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Gn 14,18 | 2. čtení: 1Kor 11,23 | Evangelium: Lk 9,11 Sun, 19 Jun 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/06/1115-2022-06-19-kazani.mp3 ● 12. neděle v mezidobí (odp.) P. Samuel Prívara SJ, 1. čtení: Zach 12,10 | 2. čtení: Gal 3,26 | Evangelium: Mt 10,26 Sun, 19 Jun 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/06/1114-2022-06-19-kazani.mp3 ● Těla a Krve Páně ("z prázdného kostela") Mons. Tomáš Halík, (1. čtení: Gn 14,18 | 2. čtení: 1Kor 11,23 | Evangelium: Lk 9,11) Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/06/1113-2022-06-16-kazani.mp3 ● Milovat nepřátele Mons. Tomáš Halík, 1. čtení:1 Král 21,17 | Evangelium: Mt 5,43 Tue, 14 Jun 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/06/1112-2022-06-14-kazani.mp3 ● Nejsvětější Trojice (več.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Př 8,22 | 2. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 16,12 Sun, 12 Jun 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/06/1111-2022-06-12-kazani.mp3 ● Nejsvětější Trojice (odp.) P. Samuel Prívara SJ, 1. čtení: Př 8,22 | 2. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 16,12 Sun, 12 Jun 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/06/1110-2022-06-12-kazani.mp3 ● Bůh před námi, nad námi a v nás ("z prázdného kostela") Mons. Tomáš Halík, Sun, 12 Jun 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/06/1109-2022-06-12-kazani.mp3 ● Sůl země, světlo světa Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: 1Král 17,7 | Evangelium: Mt 5,13 Tue, 07 Jun 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/06/1108-2022-06-07-kazani.mp3 ● Seslání Ducha svatého (več.) P. Samuel Prívara SJ, 1. čtení: Sk 2,1 | 2. čtení: 1Kor 12,3 | Evangelium: Jan 20,19 Sun, 05 Jun 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/06/1107-2022-06-05-kazani.mp3 ● Čas druhých letnic? ("z prázdného kostela") Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Sk 2,1 Sun, 05 Jun 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/06/1105-2022-06-05-kazani.mp3 ● Navštívení Panny Marie P. Samuel Prívara SJ, 1. čtení: Sof 3,14 | Evangelium: Lk 1,39 Tue, 31 May 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/05/1106-2022-05-31-kazani.mp3 ● Jednota v Duchu není uniformita (več.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Sk 7,55 | 2. čtení: Zj 22,12 | Evangelium: Jan 17,20 Sun, 29 May 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/05/1104-2022-05-29-kazani.mp3 ● 7. neděle velikonoční (odp.) P. Samuel Prívara SJ, 1. čtení: Sk 7,55 | 2. čtení: Zj 22,12 | Evangelium: Jan 17,20 Sun, 29 May 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/05/1103-2022-05-29-kazani.mp3 ● Jednota v Duchu není uniformita ("z prázdného kostela") Mons. Tomáš Halík, Evangelium: Jan 17,20 Sun, 29 May 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/05/1102-2022-05-29-kazani.mp3 ● Jsme pozváni jako Pavel a Silas; láska tvoří nové světy P. Marek Orko Vácha, 1. čtení: Sk 16,22 | Evangelium: Jan 16,5 Tue, 24 May 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/05/1101-2022-05-24-kazani.mp3 ● 6. neděle velikonoční (več.) P. Samuel Prívara SJ, 1. čtení: Sk 15,1 | 2. čtení: Zj 21,10 | Evangelium: Jan 14,23 Sun, 22 May 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/05/1100-2022-05-22-kazani.mp3 ● 6. neděle velikonoční (odp.) P. Samuel Prívara SJ, 1. čtení: Sk 15,1 | 2. čtení: Zj 21,10 | Evangelium: Jan 14,23 Sun, 22 May 2022 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2022/05/1099-2022-05-22-kazani.mp3