Akademická farnost Praha cs Akademická farnost Praha http://www.farnostsalvator.cz/kazani 1440 Podcasty ČRo Akademická farnost Praha No info@farnostsalvator.cz ● Kdo je můj bližní? Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Dt 30,10 | 2. čtení: Kol 1,15 | Evangelium: Lk 10,25 Sun, 14 Jul 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/07/667-2019-07-14-kazani.mp3 P. Petr Vacík SJ, 1. čtení: Iz 66,10 | 2. čtení: Gal 6,14 | Evangelium: Lk 10,1 Sun, 07 Jul 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/07/666-2019-07-07-kazani.mp3 ● Velehrad 2019 Mons. Charles Daniel Balvo, Kázání papežského nuncia na Velehradě Fri, 05 Jul 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/07/664-2019-07-05-kazani.mp3 ● Povolání ke svobodě P. Filip Boháč OP, 1. čtení: 1Král 19,16 | 2. čtení: Gal 5,13 | Evangelium: Lk 9,51 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/665-2019-06-30-kazani.mp3 ● Smetanova Litomyšl 2019: Povolání ke svobodě Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: 1Král 19,16 | 2. čtení: Gal 5,13 | Evangelium: Lk 9,51 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/662-2019-06-30-kazani.mp3 ● Konec akad. roku / sv. Jan Křtitel Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Jer 1,5 | Evangelium: Mt 1,57 Tue, 25 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/663-2019-06-25-kazani.mp3 ● Hans van Aachen: Zvěstování Panně Marii Doc. PhDr. Michal Šroněk, Hans van Aachen na chvíli zavítá do Salvátora Sun, 23 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/661-2019-06-23-kazani.mp3 ● Vzedmutí občanské nelhostejnosti (radio Proglas) Mons. Tomáš Halík, Komentář týdne pro Radio Proglas Sat, 22 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/659-2019-06-22-kazani.mp3 ● Milujte své nepřátele! Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: 2Kor 8,1 | Evangelium: Mt 5,43 Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/660-2019-06-18-kazani.mp3 ● Slavnost Nejsvětější Trojice (več.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Př 8,22 | 2. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 16,12 Sun, 16 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/658-2019-06-16-kazani.mp3 ● Slavnost Nejsvětější Trojice (odp.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Př 8,22 | 2. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 16,12 Sun, 16 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/657-2019-06-16-kazani.mp3 ● Apoštol Barnabáš Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Sk 11,21 | Evangelium: Mt 10,7 Tue, 11 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/656-2019-06-11-kazani.mp3 ● Seslání Ducha svatého (več.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Sk 2,1 | 2. čtení: 1Kor 12,3 | Evangelium: Jan 20,19 Sun, 09 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/655-2019-06-09-kazani.mp3 ● Seslání Ducha svatého (+křtiny) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Sk 2,1 | 2. čtení: 1Kor 12,3 | Evangelium: Jan 20,19 Sun, 09 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/654-2019-06-09-kazani.mp3 ● Odpovědnost za svět Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Sk 20,17 | Evangelium: Jan 17,1 Tue, 04 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/653-2019-06-04-kazani.mp3 ● Nanebevstoupení Páně (več.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Sk 1,1 | 2. čtení: Ef 1,17 | Evangelium: Lk 24,46 Sun, 02 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/652-2019-06-02-kazani.mp3 ● Nanebevstoupení Páně (odp.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Sk 1,1 | 2. čtení: Ef 1,17 | Evangelium: Lk 24,46 Sun, 02 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/651-2019-06-02-kazani.mp3 ● Pavel na Areopágu Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Sk 17,22 | Evangelium: Jan 16,5 Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/05/650-2019-05-28-kazani.mp3 ● Stojíme v době přelomu (več.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Sk 15,1 | 2. čtení: Zj 21,10 | Evangelium: Jan 14,23 Sun, 26 May 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/05/649-2019-05-26-kazani.mp3 ● Stojíme v době přelomu (+křtiny) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Sk 15,1 | 2. čtení: Zj 21,10 | Evangelium: Jan 14,23 Sun, 26 May 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/05/648-2019-05-26-kazani.mp3