Akademická farnost Praha cs Akademická farnost Praha http://www.farnostsalvator.cz/kazani 1440 Podcasty ČRo Akademická farnost Praha No info@farnostsalvator.cz ● TV Noe: K jádru věci Mons. Tomáš Halík, Rozhovor s Danielou Brůhovou Mon, 09 Sep 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/09/676-2019-09-09-kazani.mp3 ● Následování Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Mdr 9,13 | 2. čtení: Flm 9 | Evangelium: Lk 14,25 Sun, 08 Sep 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/09/675-2019-09-08-kazani.mp3 ● Pokora, pokora, pokora Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Sir 3,19 | 2. čtení: Žid 12,18 | Evangelium: Lk 14,7 Sun, 01 Sep 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/09/674-2019-09-01-kazani.mp3 ● Je málo těch, kdo budou spaseni? Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Iz 66,18 | 2. čtení: Žid 12,5 | Evangelium: Lk 13,22 Sun, 25 Aug 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/08/673-2019-08-25-kazani.mp3 ● Rozdělení Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Jer 38,4 | 2. čtení: Žid 12,1 | Evangelium: Lk 12,49 Sun, 18 Aug 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/08/672-2019-08-18-kazani.mp3 ● Kde je tvůj poklad? Kultura kontemplace Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Mdr 18,6 | 2. čtení: Žid 11,1 | Evangelium: Lk 12,32 Sun, 11 Aug 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/08/671-2019-08-11-kazani.mp3 ● Ne-závislost; duchovní cesta Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Kaz 1,2 | 2. čtení: Kol 3,1 | Evangelium: Lk 12,13 Sun, 04 Aug 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/08/670-2019-08-04-kazani.mp3 ● Modlitba Páně Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Gn 18,20 | 2. čtení: Kol 2,12 | Evangelium: Lk 11,1 Sun, 28 Jul 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/07/669-2019-07-28-kazani.mp3 ● Pohostinnost; Marie a Marta Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Gn 18,1 | 2. čtení: Kol 1,24 | Evangelium: Lk 10,38 Sun, 21 Jul 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/07/668-2019-07-21-kazani.mp3 ● Kdo je můj bližní? Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Dt 30,10 | 2. čtení: Kol 1,15 | Evangelium: Lk 10,25 Sun, 14 Jul 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/07/667-2019-07-14-kazani.mp3 P. Petr Vacík SJ, 1. čtení: Iz 66,10 | 2. čtení: Gal 6,14 | Evangelium: Lk 10,1 Sun, 07 Jul 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/07/666-2019-07-07-kazani.mp3 ● Velehrad 2019 Mons. Charles Daniel Balvo, Kázání papežského nuncia na Velehradě Fri, 05 Jul 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/07/664-2019-07-05-kazani.mp3 ● Povolání ke svobodě P. Filip Boháč OP, 1. čtení: 1Král 19,16 | 2. čtení: Gal 5,13 | Evangelium: Lk 9,51 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/665-2019-06-30-kazani.mp3 ● Smetanova Litomyšl 2019: Povolání ke svobodě Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: 1Král 19,16 | 2. čtení: Gal 5,13 | Evangelium: Lk 9,51 Sun, 30 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/662-2019-06-30-kazani.mp3 ● Konec akad. roku / sv. Jan Křtitel Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Jer 1,5 | Evangelium: Mt 1,57 Tue, 25 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/663-2019-06-25-kazani.mp3 ● Hans van Aachen: Zvěstování Panně Marii Doc. PhDr. Michal Šroněk, Hans van Aachen na chvíli zavítá do Salvátora Sun, 23 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/661-2019-06-23-kazani.mp3 ● Vzedmutí občanské nelhostejnosti (radio Proglas) Mons. Tomáš Halík, Komentář týdne pro Radio Proglas Sat, 22 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/659-2019-06-22-kazani.mp3 ● Milujte své nepřátele! Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: 2Kor 8,1 | Evangelium: Mt 5,43 Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/660-2019-06-18-kazani.mp3 ● Slavnost Nejsvětější Trojice (več.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Př 8,22 | 2. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 16,12 Sun, 16 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/658-2019-06-16-kazani.mp3 ● Slavnost Nejsvětější Trojice (odp.) Mons. Tomáš Halík, 1. čtení: Př 8,22 | 2. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 16,12 Sun, 16 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.farnostsalvator.cz/public/kazani/2019/06/657-2019-06-16-kazani.mp3