Články

Úvod do Bible 8

Základy víry | Jan Přibáň | 2.8.2022 10:00

Cyklus "Úvod do Bible nejen pro katechumeny" - připravil P. Samuel Prívara SJ
Osmý díl: Zjevení sv. apoštola Jana (Apokalypsa)

Též k poslechu - i jako podcast - a v rámci Spotify: Jezuitský podcast

7. Žaltář - video - audio
6. Kniha Jób - video - audio
5. Mudroslovná literatura - video - audio
4. Knihy Leviticus, Numeri a Deuteronomium - video - audio
3. Kniha Genesis (12–50), Exodus - video - audio
2. Kniha Genesis 1-11 - video - audio
1. Jak číst Bibli dnes - video - audio

Přehled přednášek obsáhlejšího cyklu Jak číst Bibli dnes?

Související články

Komentáře