Články

Úvod do Bible 6

Aktuality, Základy víry | FiLiP | 19.7.2022 00:00

Cyklus "Úvod do Bible nejen pro katechumeny" - připravil P. Samuel Prívara SJ
Šestý díl: Kniha Jób

Též k poslechu - i jako podcast

5. Mudroslovná literatura
4. Knihy Leviticus, Numeri a Deuteronomium
3. Kniha Genesis (12–50), Exodus
2. Kniha Genesis 1-11
1. Jak číst Bibli dnes

Související články

Komentáře