Články

Úvod do Bible 5

Aktuality, Základy víry | FiLiP | 12.7.2022 00:00

Cyklus "Úvod do Bible nejen pro katechumeny" - připravil P. Samuel Prívara SJ
Pátý díl: Mudroslovná literatura

Též k poslechu - i jako podcast

4. Knihy Leviticus, Numeri a Deuteronomium 
3. Kniha Genesis (12–50), Exodus 
2. Kniha Genesis 1-11 
1. Jak číst Bibli dnes

Související články

Komentáře