Články

Úvod do Bible 4

Aktuality, Základy víry | Jan Přibáň | 5.7.2022 00:00

Cyklus "Úvod do Bible nejen pro katechumeny" - připravil P. Samuel Prívara SJ
Čtvrtý díl: knihy Leviticus, Numeri a Deuteronomium

Též k poslechu - i jako podcast

Související články

Komentáře