Články

Duchovní cvičení a exercicie 07/2017 - 11/2017

Aktuality, Duchovní cvičení a rekolekce | Marta Mills | 5.6.2017 10:00

Všechny zde uvedené kurzy se konají v kolínském klášteře, který v současnosti používá Akademická farnost ve spolupráci s jezuity jako exerciční dům. Je to malý klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín.  

Program duchovních cvičení v kolínském klášteře a přihlášení na ně je přes formulář na kolinskyklaster.org.
(Případně se můžete přihlásit e-mailem na adrese meditace@farnostsalvator.cz, pak uvádějte v předmětu e-mailu číslo kurzu a prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným e-mailem). Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.

 

Kurz 200 Exercicie „Uspořádat si život“ (7 dní, obsahuje státní svátky)

2.- 9.7. 2017, neděle 18.00 až neděle 15.00

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené uspořádání svého života a na hledání svého místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu a posílit naši otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při přihlašování v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání). Doprovází P. František Hylmar SJ a sr. Irena Göblová CSTF. Cena kurzu vč. Ubytování s plnou penzí 4130 Kč, osoby s nízkým příjmem 3290 Kč.

Kurz 202 Sádhana (2 dny)
14. - 16.7. 2017, pátek 18.00 až neděle 15.00

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, jak tomu učil indický jezuita A. de Mello SJ. Zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti
a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kteří se podobného kurzu v minulosti již zúčastnili. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí
1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč.

Kurz 203 Kontemplativní exercicie (7 dní)

6. - 13.8. 2017, neděle 18.00 až neděle 15.00

Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií, se kterou se běžně setkáte v exercičních domech, zatím spíše v zahraničí. Tento kurz není vhodný pro úplně začátečníky, je určen pro ty, kteří již absolvovali alespoň jeden kurz kontemplativních exercicií (máte-li pochybnosti, kontaktujte nás). Doprovází sestra Denisa Červenková CSTF a P. Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4130 Kč, osoby s nízkým příjmem 3290 Kč.

Kurz 205 Ignaciánské exercicie (7 dní)
20.- 27.8. 2017, neděle 18.00 až neděle 15.00

Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřeny na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě a v rozhovorech lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas, byť není dobré nechávat je delší dobu bez povšimnutí. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4130 Kč, osoby s nízkým příjmem 3290 Kč.

Kurz 207 Víkend ignaciánské spirituality (2 dny)
8. - 10.9. 2017, pátek 18.00 až neděle 15.00

Kurz představuje ignaciánskou/jezuitskou spiritualitu: způsoby modlitby a duchovní cvičení
a principy pramenící z tradice Ignáce z Loyoly a jezuitského řádu. Může sloužit jako úvod/zácvik do exercicií, nebo prostě jako zastavení se na počátku postní doby. Doprovází František Hylmar SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč.

Kurz 209 Sádhana (2 dny)
22.-24.9.2017, pátek 18.00 až neděle 15.00

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, jak tomu učil indický jezuita A. de Mello SJ. Zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti
a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kteří se podobného kurzu v minulosti již zúčastnili. Doprovází Jan Regner SJ a psychoterapeut Petr Miklas. Cena ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč, příspěvek na kurzovné 150 Kč.

Kurz 211 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní)
26.9. - 1.10. 2017, úterý 18.00 až neděle 15.00

Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě). Kurz probíhá v mlčení, s individuálním doprovázením.
Doprovází Jan Šedivý. Cena ubytování s plnou penzí je 2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč, příspěvek na kurzovné bude podle počtu účastníků cca 800 Kč. 

Kurz 212 Úvod do kontemplace (2 dny)
6.-8. 10. 2017, pátek 18.00 až neděle 15.00

Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Tento kurz je vhodný i pro začátečníky. Doprovází jáhen Elva Frouz a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940 Kč, příspěvek na kurzovné 150 Kč.

Kurz 213 Filmové exercicie (4 dny)
11.10-15.10. 2017, středa 18.00 až neděle 15.00 

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem
a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází František Hylmar SJ a Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.

Kurz 214 Víkend mezi duší a Duchem I. (3 dny)

19. - 22.10. 2017, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí 1770 Kč, osoby s nízkým příjmem 1410 Kč, příspěvek na kurzovné 600Kč.

Kurz 215 Ignaciánské exercicie (4 dny)

25. - 29.10. 2017, středa 18.00 až neděle 15.00

Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě a v rozhovorech lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.

Kurz 218 Kontemplativní exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek)

14. - 19.11. 2017, úterý 18.00 až neděle 15.00

Praktický a intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitba srdce“
či „Ježíšova modlitba“). Společná meditace (několik hodin denně v půlhodinových krocích), která je těžištěm tohoto druhu exercicií, dále denní individuální doprovázení, mlčení a bohoslužba jsou zaučením do kontemplativního životního postoje a naučí vás jednoduché
a hluboké modlitbě/meditaci. Doprovází Jan Regner SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí je 2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč.

 

 

Související články

Komentáře