Články

Duchovní cvičení a exercicie 04/2018 - 12/2018

Aktuality, Duchovní cvičení a rekolekce | Marta Mills | 28.2.2018 10:00

Všechny uvedené akce (kromě kurzu 247) se konají v kolínském klášteře. Akademická farnost v tamějším Centru spirituality a duchovních cvičení pořádá kurzy ve spolupráci s jezuity, kteří klášter spravují, se sestrami z Karmelu Edith Steinové v Praze-Košířích a dalšími spolupracovníky. Je to malý objekt na adrese Kutnohorská 26, Kolín, necelých 40 minut vlakem z Prahy.

Na kurz se hlaste přes formulář na internetových stránkách kolinskyklaster.org (případně e-mailem na adrese meditace@farnostsalvator.cz, v předmětu je třeba uvést číslo kurzu, na každý kurz zvlášť samostatným e-mailem).

Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.

 

NOVÉ! Kurz 247 Mezi duší a Duchem XXL (4 dny)
20.-24. 6. 2018, středa 18.00 až neděle 15.00

Pernink (Krušné hory)

Rekolekce věnované prohloubení sebepoznání, které je základem pro cestu k autentičtějšímu prožívání duchovního života. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Zmapujeme vnitřní překážky rozvoje, těžkosti na cestě ke zdravější spiritualitě, spouštěče automatických reakcí a jejich projevy. Budeme zkoumat stínové aspekty naší osobnosti, role, které hrajeme sami se sebou i s druhými lidmi. Budeme se společně učit dostat do kontaktu s vnitřními zdroji a kvalitami, které nás podporují a vedou. Nezbytnou součástí bude pobyt v přírodě, silencium, meditace a modlitba. Doprovází psychotereapeut Michal Petr a sestra Denisa Červenková, CSTF. Přihlášky směřujte na obvyklou exerciční adresu: meditace@gmail.com

Podmínky účasti:
• absolvovat Víkend mezi duší a Duchem I.
• znát svůj ennea-typ
• být ochoten a schopen intenzivní práce

 

Kurz 237 Modlitba usebrání (2 dny)
13.–15. 4. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00

Víkendový kurz nabízí uvedení do teorie a praxe Modlitby usebrání – Modlitby souhlasu (Centering Prayer – The Prayer of Consent) podle trapistického mnicha Thomase Keatinga. Tato metoda nás připravuje na přijetí daru kontemplace, sahá za hranice rozhovoru s Kristem, vede k hlubšímu společenství s ním. Modlitba usebrání je vhodná pro všechny, kteří touží po prohloubení vztahu s Bohem. Nebude chybět prostor pro osobní rozhovor nebo svátost smíření. Doprovází P. Per Vacík SJ a Teresie Viera Hašanová. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč, příspěvek na kurzovné 150 Kč.

 

Kurz 238 Duchovní cvičení (5 dní)
17.–22. 4. 2018, úterý 18.00 až neděle 15.00

Individuálně vedená ignaciánská duchovní cvičení s volbou mezi třemi doprovázejícími: Ivana Noble (husitská farářka a teoložka), Gisela Heitz (sestra kongregace Sester sv. Josefa) a Petr Vacík (jezuita). Klasická forma exercicií založených na osobních meditacích biblických textů a na dalších cvičeních s každodenním rozhovorem či konzultací s jedním z doprovázejících. Denní bohoslužby předpokládají ekumenickou otevřenost. Cena kurzu je 2950 Kč.

 

Kurz 239 Filmové exercicie (4 dny, obsahuje státní svátek)
27.4.–1. 5. 2018, pátek 18.00 až úterý 15.00

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ a MUDr. Eva Hrubá. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč, příspěvek na kurzovné 250 Kč.

 

Kurz 240 Kontemplativní exercicie (4 dny, obsahuje státní svátek)
4.–8. 5. 2018, pátek 18.00 až úterý 15.00

Exercicie probíhají v mlčení a s individuálním doprovázením. Kurz je vhodný pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, učinili s ní alespoň základní zkušenost a chtějí na této cestě dále pokračovat. Doprovází sr. Denisa Červenková CSTF a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.

Kurz 242 Modlitba a meditace (2 dny)
18.–20. 5. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00

Krátká víkendová duchovní obnova nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít víkend v tichu a v meditaci. Kurz je zvláště vhodný pro nově pokřtěné a biřmované. Slouží jako úvod do vnitřní modlitby a jako „ochutnávka“ různých technik křesťanské meditace. Doprovází Jan Regner SJ a psychoterapeut Petr Miklas. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč, příspěvek na kurzovné 150 Kč.

 

Kurz 243 Rozlišování a volba: ignaciánské mini-exercicie (3 dny)
24.–27. 5. 2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Krátké exercicie ignaciánského typu v mlčení a s individuálním doprovázením vycházejí z rozjímavé modlitby nad biblickými texty. Zahrnují i další meditace a úvahy podle sv. Ignáce, které pomáhají rozlišovat vnitřní hnutí, získávat vnitřní svobodu, hledat a nacházet v životě Boží cesty a rozhodovat se pro ně. V modlitbě a v rozhovorech lze při nich probrat otázky konkrétních životních voleb, které před nás život staví. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a P. Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1770 Kč, osoby s nízkým příjmem 1410 Kč.

 

Kurz 244 Karmelitánský víkend (2 dny)
1.–3. 6. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00

Rekolekce inspirované karmelitánskou mystikou. Vhodné jak pro začátečníky, kteří zatím nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Doprovází sestry karmelitky Denisa Červenková CSTF a Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč.

 

Kurz 248 Uspořádat si život: ignaciánské exercicie (7 dní)
1.–8. 7. 2018, neděle 18.00 až neděle 15.00

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na uspořádání vlastního života a na hledání svého místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu, a posílit naši otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při přihlašování v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání). Doprovází František Hylmar SJ a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3290 Kč.

 

Kurz 250 Kontemplativní exercicie (7 dní)
12.–19. 7. 2018, čtvrtek 18.00 až čtvrtek 15.00

Exercicie probíhají v mlčení a s individuálním doprovázením. Kurz je vhodný pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, učinili s ní alespoň základní zkušenost a chtějí na této cestě dále pokračovat. Doprovází jáhen Elva Frouz. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3290 Kč, příspěvek na kurzovné 350 Kč.

 

Kurz 252 Rozšířená Sádhana (3 dny)
26.–29. 7. 2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze Anthonyho de Mella. Doprovázené meditace a cvičení se konají společně v několika blocích během dne. Vhodné i pro začátečníky. Doprovází P. Jan Regner SJ a psychoterapeut Petr Miklas. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1970 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1610 Kč.

 

Kurz 253 Filmové exercicie (4 dny)
1.–5. 8. 2018, středa 18.00 až neděle 15.00

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ a RNDr. Scarlett Vasiluková Rešlová, CSc. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč, příspěvek na kurzovné 250 Kč.

 

Kurz 254 Kontemplativní exercicie (5 dní)
8.–12. 8. 2018, středa 18.00 až pondělí 15.00

Kurz slouží jako praktický úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitby srdce“ či „Ježíšovy modlitba“). Společné sezení několik hodin denně v půlhodinových krocích, těžiště tohoto druhu exercicií, individuální doprovázení, mlčení a meditativní bohoslužba jsou jakýmsi uvedením do kontemplativního životního postoje a jednoduché a hluboké modlitby. Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí je 2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč.

 

Kurz 255 Ignaciánské exercicie (7 dní)
19.–26.8. 2018, neděle 18.00 až neděle 15.00

Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení staví na rozjímavé modlitbě nad biblickými texty a na individuálním doprovázení. Rozjímání nad tajemstvími života Ježíše Krista spolu s dalšími meditacemi podle sv. Ignáce pomohou exercitantům rozeznávat Boží volání a naučí je překonávat překážky na cestě za tímto voláním a rozhodovat se v souladu s ním. V modlitbě a v rozhovorech lze při těchto exerciciích upravit nebo nově nastavit směřování svého života. Je velmi vhodné, aby ti, kdo se hlásí na tento kurz, již absolvovali některý z týdenních kurzů ignaciánských exercicií v Kolíně (odůvodněné výjimky jsou možné). Při přihlašování v mailu zmiňte, prosíme, vaši motivaci k účasti. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3290 Kč.

 

Kurz 257 Modlitba a meditace (2 dny)
31.8.–2. 9. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00

Krátká víkendová duchovní obnova nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít víkend v tichu a meditaci. Kurz je zvláště vhodný pro nově pokřtěné a biřmované, nebo pro ty, kteří se na přijetí iniciačních svátostí v církvi teprve připravují. Slouží jako úvod do vnitřní modlitby a jako „ochutnávka“ různých technik křesťanské meditace. Doprovází Jan Regner SJ a psychoterapeut Petr Miklas. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč, příspěvek na kurzovné 150 Kč.

 

Kurz 261 Modlitba Boží přítomnosti (4 dny)
26. – 30.9. 2018, středa 18.00 až neděle 15.00

Kontemplativní exercicie vhodné pro začátečníky i pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby. Zaměříme se na to, jak lépe propojit běžný denní život s kontemplací. Metoda se inspiruje spisy francouzského bosého karmelitána Vavřince od Vzkříšení (1614-1691). Kurz probíhá v mlčení, s individuálním doprovázením. Doprovázejí sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 2360 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.

 

Kurz 262 Kontemplace pro začátečníky (3 dny)
4. – 7.10.2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Účastník projde zácvikem do základních elementů, se kterými se setká ve většině metod kontemplativní modlitby. Kurz je vhodný hlavně pro naprostézačátečníky, kteří potřebují udělat základní nenáročnou zkušenost s praxí kontemplativní modlitby, aby pak mohli pokračovat individuálně nebo v již existujících meditačních skupinách. Tento kurz je také dostatečnou přípravou pro budoucí účast na delších kontemplativních exerciciích. Doprovází P. Petr Vacík SJ a Teresie Viera Hašanová. Cena ubytování s plnou penzí je 1770 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1410 Kč, příspěvek na kurzovné je 200 Kč.

 

Kurz 263 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní)
9. – 14.10.2018 úterý 18.00 až neděle 15.00

Exercicie pod vedením zkušeného učitele kontemplativní modlitby Jana Šedivého. Jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě). Kurz probíhá v mlčení, s individuálním doprovázením. Cena ubytování s plnou penzí je 2950 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2350 Kč, příspěvek na kurzovné bude podle počtu účastníků cca 800 Kč.

  

Kurz 265 Kontemplativní exercicie (4 dny)
24. – 28.10.2018, středa 18.00 až neděle 15.00

Exercicie probíhají v mlčení a s individuálním doprovázením. Kurz je vhodný pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, učinili s ní alespoň základní zkušenost a chtějí na této cestě dále pokračovat. Doprovází jáhen Elva Frouz a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena ubytování s plnou penzí je 1770 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1410 Kč, příspěvek na kurzovné je 200 Kč.

  

Kurz 266 Ignaciánská modlitba milující pozornosti (2 dny)
2. – 4.11.2018, pátek 18.00 až neděle 15.00

Krátká rekolekce v mlčení uvede účastníky do nejdůležitějšího ignaciánského duchovního cvičení, které bývá různě nazýváno, např. modlitba examen, zpytování vědomí, modlitba milující pozornosti, review, relecture, duchovní sebereflexe apod. Je to zásadní duchovní cvičení, základ každého seriózního úsilí o duchovní život a pokrok, rozlišování a rozhodování. Umožňuje nacházet v životě Boha a rozvíjet kontemplativní přístup ke skutečnosti. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a s. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 1770 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1410 Kč.

  

Kurz 268 Filmové exercicie (4 dny)
14. – 18.11.2018, středa 18.00 až neděle 15.00

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro meditaci. Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 2360 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.

 

Kurz 270 Adventní rekolekce A (2 dny)
30.11. – 2.12.2018, pátek 18.00 až neděle 15.00

Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu a v meditaci. Účastníci dostanou podněty a návody k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází P. František Hylmar SJ. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 1180 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 940 Kč.

 

Kurz 271 Víkend mezi duší a Duchem I. (3dny)
6.12. – 9.12.2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejména enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí je 1770 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1410 Kč, příspěvek na kurzovné je 600 Kč.

 

Kurz 272 Adventní rekolekce B (2 dny)
14.12. – 16.12.2018, pátek 18.00 až neděle 15.00

Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu a v meditaci. Účastníci dostanou podněty a návody k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází P. Petr Vacík SJ. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 1180 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 940 Kč.

 

Související články

Komentáře